Våre investor prosesser

I samarbeid med et større globalt nettverk har vi skapt en unik og eksklusiv dynamisk pool bestående av lokale, nasjonale og internasjonale gründere som ønsker 


* Å selge sine prosjekter til interessenter

* Søker finansiering og profesjonell støtte til å drive sine prosjekter videre 

* Veiledning for økt lønnsomhet 

* Søker mentorer

* Ønsker introduksjon for et større marked 

* Søker investorer som ønsker å bli med på joint ventures.


På vegne av små og store investorer nasjonalt og internasjonalt, identifiserer vi investeringsmulighetene i henhold til investors egne spesifikasjoner og gründernes behov, og introduserer partene for hverandre.


De videre vurderinger partene imellom, vurderes uten vårt engasjement.

Vår gründerpool

Ønsker deres gründerbedrift plass i vår gründerpool?

Vår Gründerpool består av prosjekter og produkter utviklet og driftet av gründere, nasjonalt og internasjonalt.


Gründerpoolen introduseres til aktuelle investorer, og ved interesse for spesifikke prosjekter, opprettes det kontakt mellom partene for videre samtaler.


Alle investorer undertegner en bindende NDA ved introduksjon for utvalgte prospekter for å sikre sensitive opplysninger. 

Det er gründerne selv som avgjør riktig type introduksjon for sitt prosjekt. 


*Potensielle investorer blir ikke presentert for sensitive produksjonsdetaljer.

Gründer coaching

Dårlige og generelle råd kan bli dyre...

Flere gründere beskriver gründerlivsstilen, som å dytte en kampestein til toppen av et fjell - helt alene. 

I konstant motbakke, men med urokkelig tro på at de skal nå toppen.


Gründere fungerer i praksis som en hel bedrift på egen hånd, et godt stykke inn i gründerskapet.

Dette kan ofte by på utfordringer, når det gjelder avgjørelser som skal tas, praktiske oppgaver som må løses eller ressurser som må dekkes.


Det er mange digitale kanaler man kan få gode og generelle råd ifra, men det er like lett å drukne i mange gode og generelle råd fra andre som ikke drifter akkurat din bedrift og møter akkurat dine utfordringer.


Det er også mange generelle bedriftsrådgivere man kan gå til men: 

Vår erfaring viser at man ofte gir best rådgivning til gründere, om man også selv har erfaring fra gründertilværelsen og egen erfaring fra gründermiljøet.


InventInvest FORSTÅR gründertilværelsen og vårt totale team består av SVÆRT ERFARNE GRÜNDERE som bidrar med LØSNINGSORIENTERT og TIDSEFFEKTIV RÅDGIVNING.


Kontakt oss, og fortell hva akkurat du har behov for av rådgivning for ditt gründerprosjekt.


* Pris pr time eller pakkepris for 5 / 10 rådgivningstimer

TIPS OSS GJERNE OM SPESIELT SPENNENDE GRÜNDERPROSJEKT