Om InventInvest

Bakgrunn

InventInvest er et produkt av selskapet By Paddon, som ble startet i november 2016.

By Paddon er bygget på bred erfaring, det vi trives mest med og tjenester vi er best på:

 

* eiendomstjenester i inn og utland 

* investortjenester 

* innovasjon og gründerskap 

* samarbeid med spennende kreative mennesker.


Konseptene Eiendom og Innovasjon ble til samtidig, og det var litt tilfeldig hvilket konsept vi valgte å starte med. 

Eiendomstjenestene fant fotfestet relativt raskt i et positivt og imøtekommende marked, hvor vi raskt etablerte en svært solid samarbeidskultur med eksterne aktører.

Derifra var det naturlig å ta By Paddon videre med InventInvest, 


VÅRT TEAM

InventInvest er resultatet av et globalt samarbeid mellom flere større nettverk og et team av ulike profesjonelle investorer, erfarne seriegründere og bedriftseiere fra ulike marked.


Sammen har vi laget en formel for felles suksessfaktor og verdiskapning for så vel investorer som gründere, både innovative og de mer tradisjonelle. 


Nettverket bak InventInvest jobber sammen som et globalt team for å kunne tilby gode og riktige tjenester samt kunne tilby best mulig løsninger for våre kunder.


Vår agenda er enkel:


" WE TURN YOUR BUSINESS IDEAS, PASSION AND INVESTMENTS INTO PROFITS "

Tone Line Paddon

Tone Line Paddon har svært lang erfaring som seriegründer fra inn og utland.

Daglig leder, serie-gründer og Business Angel

" Jeg startet som gründer som svært ung i 1993, og har i løpet av disse årene opparbeidet meg lang erfaring og stor kunnskap om gründerskap, livsløpet fra oppstart til etablert bedrift, investeringer, markedsføring, forretningsutvikling og rådgivning. 


- Med et spennende, fargerikt og globalt privat og profesjonelt nettverk som er like opptatt av gode investeringer , gründerskap og innovasjon som meg, ønsket vi å bygge et team som kunne bidra positivt og lønnsomt for både gründere og investorer. 

Sammen med vårt globale team, har vi basert vårt konsept på data fra våre ulike, store globale nettverk, og har funnet det naturlig å satse såkalt grenseløst. 


I våre øyne, har gode forretningskonsept, innovasjon og gode investeringer ingen geografiske begrensinger. 


Sammen med oss, skal gründerbedrifter enklere møte sitt marked, skape verdier, sikre det videre livsløpet og bli solide, profitable gründerprosjekter."


Christopher J Paddon

Tjenesteutvikler, partneransvarlig og talentjeger

" De fleste gründeprosjekter stagnerer på grunn av to spesielle faktorer; 

* mangel på praktiske og intellektuelle ressurser 

* mangel på økonomiske ressurser.


Våre tjenester løser en eller begge av disse faktorene.


Det å kunne tilby velutviklede tjenester og å bidra til en mer tidseffektiv og økonomisk oversiktlig gründerprosess, er rett og slett veldig morsomt og givende.

Vår samlede erfaring og pasjon for innovasjon, gründerskap, salg og markedsføring bidrar til gode, riktige og konstruktive tjenester for de fleste gründere. 


Det finnes mange gode digitale kanaler for å eksponere gründerprosjekt - men er man i en jungel, så er det jungelloven og survival of the fitest som gjelder - eller på godt norsk; den som lager mest lyd, blir hørt.

- Vi jobber med profesjonelle investorer og vet hvor og hvordan de helst ønsker å møte deg.

Vi skaper muligheter for å kunne gjennomføre pitcher direkte til de riktige investorene for akkurat ditt spesielle prosjekt. "


Marius Tørum

Digital markedsfører, CRM og logistikkansvarlig for vår gründer og investorpool.

" Jeg opplever at mange gründere finner det utfordrende og tidkrevende å kommersialisere sitt eget gründerkonsept.

Dette er ofte gründernes " dørstokkmil ", og jeg leder dem med største glede over den dørstokken. 


Våre kunder og deres forventninger til og opplevelse av oss, er av den absolutt største betydning.

Vi har derfor et eget produsert system for prosesser og rutiner som alle i vårt totale team følger.


Vår gründer og investorpool vokser for hver uke, og det er av største viktighet at poolen til enhver tid er effektivt, oversiktlig, riktig systematisert og strukturert, så vårt totale team enklere får benyttet dette som det viktige og verdifulle verktøyet det er i vår arbeidshverdag."