VI BIDRAR MED PRAKTISKE TJENESTER, SYNLIGHET OG INVESTORMATCH

Som erfarne serie-gründere og investorer, vet vi nøyaktig hvor gründerskoen trykker.

La oss hjelpe deg på din gründerreise.

Hva gjør InventInvest

" We turn your business ideas, passion and investments into profits "


Vi bidrar til en tidseffektiv og økonomisk oversiktlig oppstartsprosess for gründerbedrifter, ved å tilby bistand til praktiske oppstartsoppgaver, introduksjon, synlighet og riktig markedsføring til gründernes spesifikke marked.


Mange bedrifter ønsker å nå ut til et bredt marked, og InventInvest bidrar også med  oversettelser av tekster og websider på norsk, engelsk, tysk, polsk, spansk, arabisk, kurdisk, urdu, afghansk -inkludert pashto og dari - russisk og kinesisk (mandarin, kantonesisk og wu ), persisk m.fl. 


Har dere utfordringer med å synliggjøre deres gründerbedrift? 

Sitter dere fast i oppstartsfasen eller etablering på grunn av utfordringer med økonomi, ressursmangel, for stor og uoversiktlig arbeidsmengde eller kanskje dere har gått litt tom for videre inspirasjon?

Sitter du på en idè for et spesielt godt forretningskonsept, men mangler riktige ressurser eller gjennomføringsevne?


Å presentere spennende, innovative bedrifter, talenter og prosjekter for riktige investorer og mentorer, nasjonalt og internasjonalt, er en prosess vi utfører med stort fokus på kvalitet i alle ledd.


Vi representerer en større gruppe investorer, som investerer i interessante og innovative prosjekter. 

Våre investorer søker også etter spesielle talenter,for mulig innovativt samarbeid med allerede godt etablerte konsepter.


Etablerte bedrifter som vurderes solgt eller tilbudt som joint venture, er også av interesse for noen av våre investorer.


Investorpanelet

Verden opplever stor vekst av gründere som ønsker å satse på egne prosjekter, både innovative og mer tradisjonelle. 


Vårt investorpanel er et eksklusivt panel, bestående av investorer fra inn og utland.

De er de første som introduseres for nye investeringsmuligheter, når nye prospekter registreres hos oss eller hos vårt team.

Samtlige prospekter blir presentert med en signert NDA i forkant.


Investorpanelet inviteres til et felles møte i Oslo to ganger i året, hvor det fokuseres på forecasts vedr. nye markeder man mener det bør fokuseres mer fra gründere de neste 12 månedene, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vårt investorpanel blir presentert for OFF-MARKET NEWS om spennende prosjekter og samarbeid som skal igangsettes, samt

introduseres for spesielt interessante gründerbedrifter, innovatører eller oppfinnere.


Vårt investorpanel mottar et månedlig nyhetsbrev med informasjon om globale gründere og start-ups som utmerker seg særlig, og introduseres for spennende OFF-MARKET investeringsmuligheter.


Ønsker du som investor å være med i vårt investorpanel?

Kontakt oss for en samtale.

Alle potensielle investorer kvalitetssikres før akseptert plass i investorpanelet.


Årlig fee. Pris på forespørsel

Vår approach

Verden er full av dyktige gründere og det utvikles stadig fantastiske, innovative prosjekter.


Verden er også full av dyktige gründere som ikke har nok tilgjengelige ressurser og økonomisk backing.

Som resultat av dette, faller flere fantastiske, innovative gründerprosjekter igjennom, før de har blitt realisert og møtt sitt marked over tid. 


Vår agenda er enkel:

Vi hjelper gründere med praktiske oppgaver og forutsigbare, tidseffektive økonomiske investeringer og beslutninger.

Vi jobber aktivt med investormatch, og identifiserer markedet ditt.

- Et sted i verden, finnes det nemlig et riktig marked for akkurat ditt prosjekt.


Sammen med våre globale samarbeidspartnere, identifiserer vi markedet og oppretter kontakt med de riktige personer og ressurser som bistår i prosessen med å etablere gründervirksomheten deres.


VÅRE GRÜNDERTJENESTER:

I samarbeid med flere mentorer og tjenesteaktører, leverer vi våre gründertjenester etter skreddersøm for hver enkelt bedrift. 

Alt til fastpris, for å sikre en tidseffektiv og økonomisk forutsigbar prosess for gründerne.


Prøving og feiling er dyrt. 

Vi hjelper deg å gjøre ting riktig - på første forsøk.


Vi informerer om....

Vi gleder oss stort over at vi i januar 2018, blir komplementert med to nye, dyktige kolleger. 


Våre nye kolleger kommer til oss med bakgrunn fra hhv. internasjonal finans og business engineering.

Vi ser frem til at deres spesielle kompetanse skal komme våre kunder til gode!

Ønsker du å være mentor og dele kunnskap og erfaring med nye talenter og kreative gründerprosjekter?